Rome Travel guide Guía turística de Roma Guida informazioni Roma Guide de Voyage de Rome Roma Hauptstadt Information Tourismus Przewodnik turystyczny po Rzymie

Rzym


 


Rzym

Wprowadzenie
Watykan to najmniejsze państwo na świecie, jego powierzchnia wynosi 440.000 m2. Jest to państwo suwerenne pod zwierzchnictwem papieża, który jest głową kościoła katolickiego i biskupem Rzymu. Papież jest wybierany przez kardynałów podczas tajnego głosowania zwanego Konklawe.  W Watykanie znajduje się Stolica Apostolska (Stolica Święta), główna instytucja rządowa kościoła katolickiego. Niepodległość Watykan uzyskał po podpisaniu Traktatów Laterańskich z państwem włoskim w 1929r. Według prawa stanowego Watykanu Papież posiada władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w cały państwie. Papież również reprezentuje Państwo Watykan przed innymi państwami. Watykan posiada swoją własną flagę, żółto-białą z krzyżowanymi kluczami Św. Piotra i z tiarą. Ma także swoje radio międzynarodowe, znaczki pocztowe, czasopismo zwane “Osservatore Romano” i walutę (euro z własnym wzornictwem). Gwardia Szwajcarska, założona w 1506r., zajmuje się bezpieczeństwem papieża i Watykanu.

Historia
W 313 n.e. kiedy to swobodnie można było już wyznawać religię chrześcijańską, Cesarz Konstantyn rozpoczął budowę wielkiego kościoła z pięcioma nawami, gdzie umieszczono grób św. Piotra. Aby skonstruować tę budowle zaczęto używać kamieni z cyrku, który znajdował się wcześniej na tym miejscu, cyrk ten został zbudowany przez cesarzy Kaligulę, Klaudiusza i Nerona.

W 846 r., po rozboju Arabów, papież Leon IV nakazał zbudowanie pierwszych murów wokół Bazyliki. Od 1309 do 1377, z powodu ciągłego zagrożenia, siedziba papieska została przeniesiona do Avignonu. Kiedy powrócono do Rzymu, rozpoczęto budowę bazyliki, która podczas okresu nieobecności papieża została kompletnie zrujnowana.

Razem z papieżem Sykstusem IV rozpoczęło się odrestaurowywanie nowej kapliczki zwanej Sykstyńską(1471-1484). Dzięki energiczności Papieża Juliusza II 1503-1513 , który należał do jednej z bardzo wpływowych rodzin we Włoszech, Bazylika Św. Piotra została odnowiona( w tym samym czasie co cały Rzym) . Dekorację bazyliki tworzyli artyści tacy jak np. Bramante, Rafael czy Michał Anioł.  

W panoramie politycznej Włoch Państwo Kościelne wywierało silny wpływ dlatego należało ograniczyć władzę, którą posiadali papieże. Papieże otaczali się sztuką, aby wzmocnić prestiż i wyższość swojego rządu.

Plac Św. Piotra
Zaprojektowany przez Berniniego pomiędzy 1657 i 1568 podczas papiestwa Aleksandra VII.

Dzieli się na dwie partie: dolna część w stylu Placu Kapitońskiego, w formie trapezu oraz druga część w formie elipsy i okrążona przez wielki podcień z kolumnami, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują ramiona kościoła obejmujące swoich wiernych. Plac o ogromnych rozmiarach 240 m szerokości, 340 m długości, i podcień z 284 kolumnami, każda 15 m wysokości, podzielona na cztery rzędy. Także wyróżniają się 140 rzeźby świętych (3,20 m wysokości).

Schody (również dzieło Berniniego) zwane Regia są prawdziwym dziełem sztuki. Prowadzą one aż do najwyższych pięter Pałacu Watykańskiego. Po obu stronach placu w formie elipsy znajdują się dwie fontanny, jedna Berniniego y druga Maderny. W centrum znajduje się imponujący obelisk, który nazywa się „niemy świadek” obok niego ukrzyżowano Piotra.

Bazylika Św. Piotra
Bazylika, po 18 wiekach nieustannych prac architektonicznych, podczas których następowały zmiany stylu, dziś prezentuje dwa główne style: renesansowy i barkowy.

Konstrukcja aktualnej bazyliki rozpoczęła się w 1506. Projekt oryginalny Bramantego opierał się na budynku na planie krzyża greckiego wpisanego w kwadrat i przykrytego przez 5 kopuł. Bramante zmarł w 1514r. a jego następcy Rafael, Fra Gioconda da Verona i Giuliano de Sangallo zmienili oryginalne plany konstrukcyjne. Projekt jednak stanął w martwym punkcie i papież Paweł III przekazał kierownictwo nad dziełem Michałowi Aniołowi, który przyjął idee Bramantego – plan krzyża greckiego. Projekt oryginalny zawierał problemy strukturalne, które zostały rozwiązane przez Michała Anioła. Największym wkładem Michała Anioła w konstrukcję kościoła okazała się wielka kopula oraz grób Apostola Piotra, który wydaje się unosić w powietrzu. Po śmierci tego artysty w 1606 papież Paweł V zarządził powrót do planu opartego na krzyżu łacińskim.  W końcu budowę zakończono według definitywnego projektu Fontany i Della Porta.

Kopuła mająca średnicę 42,5 m i i 132 m wysokości, jest jedną z dzieł architektonicznych najbardziej kompleksowym na świecie.

Fasada dzieło architekta Carla Maderno, sięga roku 1612.

Wnętrze bazyliki:
We wnętrzu znajduje się centralna brama z 1455r., na której przedstawieni są Św. Piotr i św. Paweł podczas swojego męczeństwa. Po prawej Święte Drzwi z brązu (Vica Consortiego z 1950).  Kościół ma długość 187 m i szerokość 58 m. W swoim wnętrzu dysponuje ogromną przestrzenią pokrytą dekoracjami, mozaikami, rzeźbami i pomnikami barokowymi jak np. Baldachim Berniniego (20 m wysokości) z cherubinami z brązu prawdopodobnie wyjętymi z panteonu Piotra. Znajduje się tu także Altar della Cattedra (Ołtarz zwany Katedrą) Berniniego. Nawa centralna prezentuje liczne i wysokie żłobione pilastry, umieszczono tu też 39 pomników świętych założycieli.

Pieta
Pieta ukazuje moment po zdjęcia Chrystusa z Krzyża w obecności Dziewicy. Pieta Watykańska znajduje się w prawej nawie bazyliki, jest jedną z najbardziej tradycyjnych piet Michała Anioła (1499) z Maryją, która podtrzymuje Jezusa na swoim łonie. Michał Anioł wykonał ją mając zaledwie 24 lata.

W podziemiach kościoła znajduje się grób Św. Piotra, gdzie według tradycji przechowuje się szczątki Świętego.

Muzea:
Warto zwiedzić także Muzeum Historyczno-Artystyczne, które mieści się w Tesoro de San Pedro (Skarbiec Św. Piotra) oraz Groty Watykańskie, gdzie znajdują się kapliczki i grobowce królów, królowych i papieży począwszy od X wieku.

Pałac Apostolski
Po okresie papieży w Avignon, od roku 1400 rozpoczęła sie konstrukcja serii budynków w Watykanie. Pałac Apostolski to kompleks budynków, które zawierają apartamenty papieskie, biura rządowe kościoła, kapliczki, Muzeum Watykańskie i Bibliotekę Watykańską. Wszystko to ok 1000 pokoi wraz z najsławniejszą Kaplicą Sykstyńską (jej sufit pokryty jest freskami namalowanymi przez Michała Anioła-odrestaurowany pomiędzy 1980-1990) oraz z „Pokojami” Rafaela (las Habitaciones de Rafael).

Muzea Watykańskie
Muzea Watykańskie to największy na świecie zespół muzeów. To tu znajduje się: Pinakoteka, Muzeum Pio-Clementino, Stanze Watykańskie Rafaela i Kaplica Sykstyńska.

Stanze Watykańskie
W jednej ze stanz, która mieściła się w apartamencie Papieża Juliusza II (zwana „Stanza della Segnatura”) znajduje się obraz Rafeal „Szkoła Ateńska”(1508-1511), który dotyczy relacji pomiędzy filozofią platońską a chrześcijaństwem. Rafael chciał oddać cześć Michałowi Aniołowi poprzez portret Heraklita - filozofa greckiego.

Kaplica Sykstyńska
Kaplica wzięła swoją nazwę od papieża, który zaplanował jej konstrukcje, a mianowicie od papieża Sykstusa IV (1475-1481). Kaplica zawiera w sobie prace różnych artystów(namalowali oni freski na ścianach).  Na początku przewidziane było tylko 12 figur Apostołów. Michał Anioł zdecydował o zmianie projektu i w 1508 rozpoczął swoją pracę. Potrzebował 4 lat, by pomalować całe sklepienie.

Tematami były sceny ze Starego Testamentu oraz z Księgi Rodzaju. Najważniejsze sceny prezentują stworzenie świata i człowieka. Inne namalowane w muszlach figury łączą Stary i Nowy Testament.
Bliżej ściany wejścia artysta rozpoczął malowanie w obramowaniu „Synów Noego”. Namalował sceny w porządku chronologicznym, zatem „Oddzielenie światła od ciemności” znajduje się najbliżej ołtarza głównego zarówno jak „Stworzenie Adama”.  

Na ścianie na wprost wejścia znajduje się słynne malowidło „Sąd Ostateczny” (13,70 x 12,20 m), które prezentuje wydarzenie z Ewangelii Św. Mateusza (Chrystus powraca na ziemie aby oddzielić ludzi złych od dobrych i posłać ich do piekła lub nieba).  W centrum dzieła znajduje się Chrystus karzący zwierzęta a po obu stronach Dziewica i Święci. W prezentacji ukazany jest również Charon wraz ze swoją łodzią , męczennicy, aniołowie, wskrzeszeni ludzie etc.

Inne muzea:
Pinakoteka
Cortiles Vaticanos
Muzeum Chiaromonti
Braccio Nuovo
Muzeum Pío Clementino
Muzeum Etruskie
Galeria Map Geograficznych
Galeria Świeczników
Galerie Gobelinów
Apartament Piusa V
Biblioteka Apostolska
Gregoriańskie Muzeum Sztuki Antycznej (Museo Gregoriano Profano)
Ogrody Watykańskie

Zamek św. Anioła (Castel Sant'Angelo)
Mauzoleum te zostało zbudowane zgodnie z wolą cesarza Adriana. Budynek ten prezentuje się nam w całym swym majestacie ze swą średnicą 64 m i wysokością 21m.
Zbudowany został z cementu, natomiast pokryty został tufem, trawertynem i peperytem. Pokrycie zewnętrzne zrobione z marmuru. Ten budynek został skonstruowany, by militarnie chronić Watykan a czasami służyć jako rezydencja papieży.
Od 1925r. jest siedzibą Muzeum Narodowego, gdzie znajdują się więzienia, Sala Paoulina, Camera di Perseo, loża Juliusza II itd.
Tuż przed zamkiem znajduje się most, który nosi to samo imię. Na moście mieszczą się rzeźby barokowe Berniniego.


powrót do góry


dalej  

Zwolnienie od odpowiedzialności: Staraliśmy się, aby informacje zawarte na naszej stronie internetowej były jak najbardziej precyzyjne. Jednak informacje są dostarczone w takiej formie tzw. "tak jest" i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia czy niedogodności, które mogą spotkać kogokolwiek w wyniku dostarczonej infomacji.


 

Kursy hiszpańskiego w Hiszpanii
    Kursy hiszpańskiego w Hiszpanii  


Roma map
 Powiększenie obrazu  

 

Wprowadzenie | Historia Rzymu | Potrzebne informacje | Mapy Rzymu | Pogoda w Rzymie | Środki transportu

Zabytki w Rzymie | Muzea w Rzymie | Życie nocne w Rzymie | Watykan | Restauracje w Rzymie | Bicicletas Sintesi